Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - Khối SMEs (Hội sở TP.HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Nghiên cứu thông tin về thị trường, xây dựng, triển khai, quản lý và đánh giá hiệu quả các chương trình thúc đẩy kinh doanh, thuộc mảng SMEs phù hợp với tình hình cạnh tranh thị trường và định hướng kinh doanh của ABBank từng thời kỳ.
 • Hỗ trợ các ĐVKD trong việc tiếp cận, duy trì và khai thác mối quan hệ với các KH SME hiện hữu và tiềm năng.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác bán hàng, phát triển kinh doanh, hổ trợ kinh doanh, … thuộc mảng SME.
 • Trực tiếp/phối hợp hỗ trợ ĐVKD giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bán hàng, phát triển kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh, … thuộc mảng SME.
 • Quản lý văn bản nội bộ liên quan đến chương trình thúc đẩy kinh doanh thuộc mảng SME.
 • Thực hiện các công việc logistic liên quan tổ chức hội thảo cho Khối.
 • Xử lý, tổng hợp báo cáo liên quan đến kết quả kinh doanh thuộc SME theo phân công của Giám Đốc Khối SME
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, QTKD
 • Đã làm việc cho các tổ chức tín dụng, tài chính hoặc các đối tác;
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về tín dụng doanh nghiệp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
 • Kỹ năng Lập và phân tích báo cáo, xử lý số liệu;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đào tạo tốt.

​​THÔNG TIN LIÊN HỆ

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến