Đối tượng khách hàng: Các KH là Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế (bao gồm Chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền đến) của ABBANK

Thời gian ưu đãi: 30/08/2022 – 30/09/2023

Nội dung ưu đãi:

(*) Áp dụng với Phí Thanh toán Chuyền tiền ra nước ngoài và không báo gồm phí Our, điện phí,...
(**) Áp dụng với Phí nhận chuyển tiền đến thu người thụ hưởng trong nước.

Công thức tính phí:
Mức phí trọn gói KH phải đóng đầu kỳ = [Trị giá giao dịch tối đa * Mức phí tối thiểu hiện hành * (1 – Tỷ lệ % ưu đãi)] + Thuế GTGT

Nguyên tắc áp dụng:

  • Loại tiền phu phí: USD hoặc VND quy đổi theo tỷ giá bán của ABBANK tại thời điểm hạch toán;
  • Thời hạn áp dụng: 01 năm kể từ ngày KH trả phí trọn gói đầu kỳ hoặc theo thỏa thuận;
  • Số lượng gói phí được mua: Không giới hạn số lượng gói phí KH được mua tuy nhiên đảm bảo tại cùng 1 thời điểm chỉ kích hoạt tối đa 01 “Gói phí TTR chiều đi” và 01 “Gói phí TTR chiều về”;
  • Không hoàn phí: KH đã mua gói phí sẽ không được hoàn lại phí đã thu đầu kỳ trong mọi trường hợp;
  • Gói phí sẽ ngừng áp dụng khi Tổng giá trị giao dịch của KH vượt giá trị giao dịch tối đa của gói phí hoặc khi hết hạn của gói phí, tùy thời điểm nào đến trước.