Thời gian áp dụng: Từ ngày 25/05/2022 đến hết ngày 30/06/2022.
Đối tượng khách hàng: Các khách hàng sử dụng AB Ditizen quét QR Clingme để thanh toán hóa đơn tại chuỗi đối tác của Clingme như: : El Gaucho, ConCung, GS25, Yakimono, Le Monde Steak, Tuticare, PetCity, 25FIT…
Nội dung ưu đãi:
  • Hoàn tiền 2% trên tổng giá trị đơn hàng
  • Không giới hạn số tiền hoàn - Không giới hạn số lần hoàn tiền
  • Áp dụng đồng thời với các CTKM khác của điểm bán hàng.
  • Tiền hoàn sẽ được cộng ngay vào tài khoản ABBANK của khách hàng sau khi thanh toán thành công.
  • Với mỗi lượt thanh toán, Quý Khách hàng sẽ nhận được mã quay thưởng với tổng giá trị các giải thưởng hơn 3 Tỷ đồng.