Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp - KV HCM

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/04/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email nhungdth@abbank.vn  

Tuyển dụng Thực tập sinh năm 2018

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/04/2018. Các ứng viên quan tâm dự tuyển, vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank có dán ảnh về địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Nguồn vốn (Khối Nguồn vốn và Đầu tư - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/04/2018. Thông tin vui lòng gửi đến: huongtruong@abbank.vn

Trưởng Bộ phận Tố tụng - Phòng Pháp chế (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/04/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn

Chuyên viên Pháp chế - Bp. Xây dựng Quy trình & Nghiệp vụ (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/04/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn

Chuyên viên Quản lý Tín dụng - Bp. Báo cáo Thống kê (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/04/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn

Nhân viên/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân/doanh nghiệp (Gia Lai)

Thời hạn nhận hồ sơ từ 09/02/2018 đến 15/03/2018. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi đến địa chỉ mail vulqn@abbank.vn

Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng - Chi nhánh Sóc Trăng

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/01/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn  

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp (Khu vực Tây Nam Bộ)

Thời hạn nhận hồ sơ từ 09/02/2018 đến 25/03/2018. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi đến địa chỉ mail vulqn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Chi nhánh Thái Bình)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 10/05/2018. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: ngango@abbank.vn/ tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên Viên/Nhân Viên Thẩm Định Tín Dụng (Chi nhánh Thái Bình)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 10/05/2018. Thông tin vui lòng gửi đến: ngango@abbank.vn/ tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (Khu vực Láng Hạ)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 25/04/2018. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: ngango@abbank.vn/ tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng phòng/phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp SMEs (ABBANK Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến 25/04/2018. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến ngango@abbank.vn/ tuyendunghn@abbank.vn

Thư Ký Ban Giám Đốc - Chi nhánh Quảng Ninh

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 08/05/2018. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: ngango@abbank.vn hoặc tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn (Chi nhánh Thanh Hóa)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 26/04/2018. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: ngango@abbank.vn hoặc tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến