Chuyên viên Phát triển và Quản lý Sản phẩm (huy động/dịch vụ tài chính) - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hồ Chí Minh)

Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/01/2019. Các ứng viên quan tâm dự tuyển, vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển về địa chỉ email: nhungdth@abbank.vn  

Chuyên viên Tài chính Kế toán - Khối Tài chính kế toán (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/01/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Giao dịch viên - KV TP Hồ Chí Minh

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/02/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Trưởng Bộ phận văn thư (Khối Tổng hợp - Hội sở TPHCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/01/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Giao dịch viên (KV TP HCM)

Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày 19/11/2018 đến 31/12//2018. Các ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi đơn theo Mẫu ứng tuyển và gửi về: nhungdth@abbank.vn 

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/03/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Thẩm định Tài sản (khu vực Hưng Yên, Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 30/01/2019, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn.abbank.vn  

Chuyên viên Thẩm định Tài sản (TP Hồ Chí Minh, Long An, Vũng Tàu, Đồng Nai)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/03/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Bảng Thông tin ứng viên theo mẫu ABBank về email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ SME - TP Hồ Chí Minh

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vthphuong@abbank.vn  với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng...

[TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp (khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/01/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Chính sách Quản lý rủi ro Tín dụng - Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 28/02/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Xử lý nợ (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/03/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ SME (Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển kênh kinh doanh khác - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở TP.HCM)

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 22/11/2018 đến hết ngày 10/12/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn (Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/01/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: huongtruong@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến