Tuyển dụng Thực tập sinh năm 2018

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 28/02/2018. Các ứng viên quan tâm dự tuyển, vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank có dán ảnh về địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp - KV HCM

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 12/02/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email nhungdth@abbank.vn  

Nhân viên/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân/doanh nghiệp (Gia Lai)

Thời hạn nhận hồ sơ từ 09/02/2018 đến 15/03/2018. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi đến địa chỉ mail vulqn@abbank.vn

Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng - Chi nhánh Sóc Trăng

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/01/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn  

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp (Khu vực Tây Nam Bộ)

Thời hạn nhận hồ sơ từ 09/02/2018 đến 25/03/2018. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi đến địa chỉ mail vulqn@abbank.vn

Chuyên viên Thẩm định tín dụng (Đồng Tháp/Vĩnh Long)

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 09/02/2018 đến 25/03/2018. Nếu các bạn quan tâm vui lòng gửi đơn ứng tuyển theo địa chỉ email: vulqn@abbank.vn

Chuyên viên Hỗ trợ Giải ngân - Trung tâm Hỗ trợ Tín dụng (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/03/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn

Chuyên viên Tuyển dụng (Hội sở HCM & Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/03/2018. Ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: vinhhx@abbank.vn (Khu vực HCM) và ngango@abbank.vn (Khu vực...

Chuyên viên Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế & Nguồn vốn - Khối CNTT (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/03/2018. Ứng viên quan tâm ứng tuyển, vui lòng gửi bảnn Thông tin ứng viên theo mẫu ABBank về email vinhhx@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp (Quảng Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31/03/2018. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: ngango@abbank.vn/ tuyendunghn@abbank.vn

Tuyển Chuyên viên Giám sát Tín dụng - Khối QLTD (Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31/03/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email: ngango@abbank.vn/ tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp/Cá nhân (Khu vực Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 15/03/2018. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: ngango@abbank.vn/ tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên QHKH Doanh nghiệp (Khu vực Láng Hạ, Hoàng Mai, Hà Đông)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/01/2018. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ: ngango@abbank.vn/ tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Xử lý nợ (Hội sở HCM & Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/03/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: vinhhx@abbank.vn (Khu vực HCM) và hang.pt@abbank.vn/...

Chuyên viên/ Nhân viên QHKH Cá nhân (Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 28/02/2018. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: ngango@abbank.vn/ tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến