Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Tp HCM: Quận 1, 2, 9, 10, Thủ Đức)

Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/10/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi đơn ứng tuyển theo mẫu của ABBANK qua email: nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ SME (Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/10/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn

Chuyên viên Giám sát Tín dụng - Khối Quản lý Tín dụng (Hội sở HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Gia Lai)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/10/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn

Chuyên viên Chính sách Quản lý rủi ro Tín dụng - Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/10/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn

Chuyên viên Thanh toán - Trung tâm Thanh toán (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/11/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Phát triển Ngân hàng số (Hội sở Hà Nội)

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 15/11/2018. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chương trình tiếp nhận Thực tập sinh - THE FUTURE ABBANKERS

Thời gian nhận hồ sơ: từ 15/10/2018 đến hết ngày 15/11/2018. Các ứng viên quan tâm dự tuyển, vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank có dán ảnh về địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 25/10/2018. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chi nhánh Điện Biên)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 15/11/2018. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: huongtruong@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Thẩm Định Tài Sản - Khối Quản lý tín dụng (Sơn La)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/10/2018. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng phòng Vận hành (Kế toán giao dịch) - ABBANK Điện Biên

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 15/11/2018. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: ngango@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp lớn (Hải Phòng)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/10/2018. Thông tin vui lòng gửi đến: huongtruong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Khoái châu - Hưng Yên)

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 25/10/2018. Thông tin vui lòng gửi đến: huongtruong@abbank.vn

Chuyên viên/ Nhân viên Dịch vụ Hỗ trợ (Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/10/2018. Thông tin vui lòng gửi đến: huongtruong@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến