[HO HCM] Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Tín dụng KHDN

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/08/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HCM] Chuyên viên Quản lý Danh mục Tín dụng

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[Vĩnh Phúc] Phó Giám đốc ĐVKD PT Khách hàng Cá nhân

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 10/08/2020

[Uông Bí] Giám đốc Đơn vị Kinh doanh

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 08/10/2020

[HÀ NỘI] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[Hà Nội] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Chế độ lương: Cạnh tranh___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/07/2020

[HO Hà Nội] Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 15/08/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HCM] Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 15/08/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[Cần Thơ] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp SME

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 10/08/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.9

Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản [Vũng Tàu - Bình Dương - Đồng Tháp]

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[Bình Dương] Giao Dịch Viên

Chế độ lương: Cạnh tranh___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 10/08/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[Khánh Hòa] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/ Doanh nghiệp

Địa điểm làm việc: Nha Trang - Cam Ranh - Vạn Ninh

[Quảng Nam] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/ Doanh nghiệp

Địa điểm làm việc: Tp. Tam Kỳ - Tp. Hội An - Đại Lộc - Nam Phước

[Huế] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp SME

Địa điểm làm việc: Tp. Huế - Phú Bài

[Đức Hòa] Giao Dịch Viên

Chế độ lương: Cạnh tranh___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 10/08/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95
  • Trang 1/2
  • 1
  • 2
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến