[TP. HCM] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME)

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 15/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HÀ NỘI] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME)

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 15/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[MIỀN TÂY] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân

Địa điểm làm việc: An Giang – Cần Thơ – Tiền Giang___Chế độ lương: Thỏa thuận

[HẢI PHÒNG] Trưởng phòng Vận hành và Dịch vụ Khách hàng

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HCM] Chuyên viên Quản lý Danh mục Tín dụng

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[MIỀN TRUNG] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME)

Địa điểm làm việc: Nha Trang – Khánh Hòa ___Chế độ lương: Thỏa thuận

[Lộc Ninh – Bình Phước] Giao Dịch Viên

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HÀ NỘI] Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng CNTT (KHCN/KHDN)

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 15/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[Lộc Ninh – Bình Phước] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân

Địa điểm làm việc: Lộc Ninh – Bình Phước___Chế độ lương: Thỏa thuận

[ĐÔNG NAM BỘ] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME)

Địa điểm làm việc: Tân Châu – Tây Ninh___Chế độ lương: Thỏa thuận

[ĐỨC HÒA] Giao Dịch Viên/ Kiểm Soát Viên

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 08/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HÀ NỘI] Kiểm Toán Viên Công Nghệ Thông Tin (IT Auditor)

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 15/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[MIỀN TRUNG] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Địa điểm làm việc: Khánh Hòa – Nha Trang – Gia Lai___Chế độ lương: Thỏa thuận

[TP. HCM] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Chế độ lương: Cạnh tranh___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 15/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95  

[HÀ NỘI] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 15/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95
  • Trang 1/2
  • 1
  • 2
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến