Trưởng phòng Phát triển mạng lưới (Phòng Phát triển mạng lưới - Hội sở Hà Nội)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của Phòng gắn liền với kế hoạch và mục tiêu chung của Khối; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao;
 • Tham mưu Ban Giám đốc Khối trong việc xây dựng các quy trình, quy chế, chính sách và hướng dẫn liên quan đến hoạt động của Phòng; Rà soát và đề xuất điều chỉnh, thay đổi các chính sách, qui trình, qui định và hệ thống liên quan; Tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản liên quan trong nội bộ Khối và của các Đơn vị khác.
 • Tham mưu cho Ban Điều hành/ Giám đốc/ Phó Giám đốc Khối về chiến lược, giải pháp giúp ABBANK nâng cao lợi thế cạnh tranh về mạng lưới với các Ngân hàng theo từng giai đoạn;
 • Đề xuất, hỗ trợ, tham mưu với lãnh đạo Khối trong việc đưa ra các ý tưởng nhằm cải tiến quy trình hoạt động, nâng cao hiệu quả công việc;
 • Quản lý và triển khai hoạt động phát triển mạng lưới trên toàn quốc;
 • Lập và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới theo định hướng chiến lược của Ngân hàng;
 • Tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc thành lập, di dời địa điểm hoặc chấm dứt hoạt động của các Đơn vị kinh doanh;
 • Quản lý việc đầu tư và duy trì cơ sở hạ tầng cho việc thành lập và di dời địa điểm các Đơn vị kinh doanh.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trên 3 năm làm việc tại vị trí quản lý trong công tác phát triển mạng lưới tại các ngân hàng (xây dựng kế hoạch, ngân sách, điều phối và quản lý các công trình xây dựng cải tạo...)
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ngân hàng; ưu tiên ứng viên có thêm kinh nghiệm và kiến thức về xây dựng và thiết kế
 • Thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint, autocard, project và một số phần mềm lập dự toán

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình Tầng 3, 36 Hoàng Cầu, Geleximco. Điện thoại: 0243 761 2888 - Gặp Phòng Tuyển dụng.
 • Vui lòng gửi đơn theo mẫu ứng tuyển và gửi về: tuyendunghn@abbank.vn

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến