[HO HCM - HN] Chuyên viên Pháp chế

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HCM] Chuyên viên Quản lý Danh mục Tín dụng

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HCM - Hà Nội] Chuyên viên Chính sách Tín dụng

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HCM] Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[TP. HCM] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME)

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[TP. HCM] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Chế độ lương: Cạnh tranh___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95  
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến