Tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt

Tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt

Sản phẩm “Tiết kiệm lĩnh lại linh hoạt” giúp bạn chủ động hơn trong việc tiết kiệm với những mục tiêu tích lũy dài hạn, Quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm cho những nhu cầu tài chính phát sinh.

Nhu cầu lĩnh lãi đa dạng

Trải nghiệm dịch vụ

 • Loại tiền: VND, USD.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 đồng hoặc 50USD.
 • Đối tượng tham gia:
  1. Gửi tiết kiệm bằng VND: Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
  2. Gửi tiết kiệm bằng USD: Cá nhân là người Việt Nam.
 • Tiết kiệm không kỳ hạn (VND, USD): linh động gửi và rút tiền bất cứ thời gian nào.
 • Tiết kiệm có kỳ hạn – lãi cuối kỳ (VND, USD): kỳ hạn đa dạng giúp đầu tư và hưởng lãi từ khoản tiền nhàn rỗi. Gốc và lãi thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn.
 • Tiết kiệm lĩnh lãi trước (VND, USD): lãi được trả ngay tại thời điểm mở sổ, gốc được thanh toán vào cuối kỳ.
 • Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ (VND, USD): lĩnh lãi hàng tháng/ hàng quý, lãi được trả vào đúng kỳ lĩnh lãi đã chọn trước, gốc được trả vào cuối kỳ.
 • Tiện ích sản phẩm:
  1. Được lựa chọn kỳ lĩnh lãi phù hợp với kế hoạch tài chính của mình.
  2. STK được được chuyển nhượng hoặc cầm cố vay vốn tại ABBANK.
  3. Được ủy quyền cho người khác giao dịch.
  4. Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho quý khách hàng hoặc thân nhân đi học tập, du lịch,…ở nước ngoài.
  5. Kiểm tra thông tin qua các dịch vụ hỗ trợ Internet Banking.
  6. Tiền gửi được bảo hiểm bởi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
  7. Xem quy định tiền gửi tại ABBANK
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến