Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 18/09/2019 8:19:37 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.160 23.190 23.280
USD-2
23.140 23.190 23.280
EUR
25.438 25.540 25.896
GBP
28.714 28.829 29.201
JPY
212,4 213,3 216,3
AUD
15.713 15.776 16.037
CAD
17.333 17.455 17.644
SGD
0 16.798 17.002
CHF
0 23.215 23.563
HKD
0 2.936 3.003
NZD
0 14.601 14.903

Tỷ giá hối đoái cập nhật 18/09/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.150 23.170 23.260
USD-2
23.130 23.170 23.260
EUR
25.314 25.416 25.685
GBP
28.569 28.684 28.969
JPY
212,5 213,4 215,7
AUD
15.753 15.816 16.040
CAD
17.320 17.442 17.610
SGD
0 16.796 16.954
CHF
0 23.269 23.531
HKD
0 2.936 3.004
NZD
0 14.616 14.835
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến