Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 12/11/2019 8:10:25 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.140 23.160 23.250
USD-2
23.120 23.160 23.250
EUR
25.326 25.428 25.784
GBP
29.532 29.651 30.024
JPY
210,3 211,1 214,1
AUD
15.684 15.747 16.010
CAD
17.326 17.448 17.637
SGD
0 16.960 17.167
CHF
0 23.189 23.538
HKD
0 2.931 2.998
NZD
0 14.619 14.921

Tỷ giá hối đoái cập nhật 12/11/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.140 23.160 23.250
USD-2
23.120 23.160 23.250
EUR
25.354 25.456 25.812
GBP
29.424 29.542 29.917
JPY
210 210,8 213,8
AUD
15.755 15.818 16.080
CAD
17.402 17.525 17.717
SGD
0 16.981 17.188
CHF
0 23.145 23.493
HKD
0 2.933 3.000
NZD
0 14.624 14.926
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến