Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 23/09/2018 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.270 23.290 23.370
USD-2
23.270 23.290 23.370
EUR
27.249 27.359 27.619
GBP
30.706 30.830 31.105
JPY
205,6 206,4 208,4
AUD
16.831 16.899 17.114
CAD
17.848 17.974 18.168
SGD
0 17.029 17.177
CHF
0 24.207 24.466
HKD
0 2.942 3.008
NZD
0 15.495 15.704

Tỷ giá hối đoái cập nhật 23/09/2018 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.270 23.290 23.370
USD-2
23.270 23.290 23.370
EUR
27.249 27.359 27.619
GBP
30.706 30.830 31.105
JPY
205,6 206,4 208,4
AUD
16.831 16.899 17.114
CAD
17.848 17.974 18.168
SGD
0 17.029 17.177
CHF
0 24.207 24.466
HKD
0 2.942 3.008
NZD
0 15.495 15.704
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến