Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 23/01/2019 8:18:23 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.150 23.170 23.240
USD-2
23.130 23.170 23.240
EUR
26.096 26.201 26.538
GBP
29.766 29.886 30.237
JPY
209,8 210,6 213,4
AUD
16.311 16.376 16.628
CAD
17.191 17.312 17.485
SGD
0 16.965 17.157
CHF
0 23.109 23.433
HKD
0 2.925 2.990
NZD
0 15.550 15.845

Tỷ giá hối đoái cập nhật 23/01/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.150 23.170 23.240
USD-2
23.130 23.170 23.240
EUR
26.105 26.210 26.547
GBP
29.612 29.730 30.081
JPY
209,5 210,4 213,1
AUD
16.382 16.448 16.700
CAD
17.248 17.369 17.543
SGD
0 16.976 17.169
CHF
0 23.100 23.426
HKD
0 2.926 2.990
NZD
0 15.457 15.752
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến