Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 21/07/2018 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.010 23.030 23.100
USD-2
22.990 23.030 23.100
EUR
26.647 26.754 26.999
GBP
29.772 29.891 30.149
JPY
203,1 203,9 205,8
AUD
16.818 16.885 17.094
CAD
17.195 17.316 17.465
SGD
0 16.766 16.912
CHF
0 22.967 23.198
HKD
0 2.907 2.971
NZD
0 15.463 15.664

Tỷ giá hối đoái cập nhật 21/07/2018 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.010 23.030 23.100
USD-2
22.990 23.030 23.100
EUR
26.647 26.754 26.999
GBP
29.772 29.891 30.149
JPY
203,1 203,9 205,8
AUD
16.818 16.885 17.094
CAD
17.195 17.316 17.465
SGD
0 16.766 16.912
CHF
0 22.967 23.198
HKD
0 2.907 2.971
NZD
0 15.463 15.664
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến