Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 21/11/2018 8:51:52 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.280 23.300 23.380
USD-2
23.280 23.300 23.380
EUR
26.252 26.357 26.707
GBP
29.539 29.657 30.021
JPY
204,7 205,5 208,2
AUD
16.614 16.680 16.939
CAD
17.330 17.452 17.634
SGD
0 16.871 17.067
CHF
0 23.283 23.621
HKD
0 2.947 3.013
NZD
0 15.686 15.989

Tỷ giá hối đoái cập nhật 21/11/2018 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.275 23.295 23.375
USD-2
23.275 23.295 23.375
EUR
26.448 26.554 26.904
GBP
29.693 29.812 30.176
JPY
205,2 206 208,8
AUD
16.800 16.868 17.130
CAD
17.523 17.647 17.832
SGD
0 16.915 17.113
CHF
0 23.325 23.664
HKD
0 2.946 3.012
NZD
0 15.815 16.119
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến