Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 22/03/2019 8:47:15 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.150 23.170 23.240
USD-2
23.130 23.170 23.240
EUR
26.110 26.215 26.549
GBP
30.154 30.275 30.627
JPY
207,3 208,1 210,8
AUD
16.288 16.353 16.605
CAD
17.168 17.289 17.462
SGD
0 17.106 17.302
CHF
0 23.211 23.540
HKD
0 2.925 2.989
NZD
0 15.839 16.133

Tỷ giá hối đoái cập nhật 22/03/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.150 23.170 23.240
USD-2
23.130 23.170 23.240
EUR
26.246 26.351 26.691
GBP
30.366 30.488 30.841
JPY
207,5 208,3 211
AUD
16.392 16.457 16.710
CAD
17.273 17.395 17.570
SGD
0 17.147 17.343
CHF
0 23.253 23.583
HKD
0 2.925 2.989
NZD
0 15.927 16.224
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến