Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 02/06/2020 8:15:03 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.180 23.200 23.350
USD-2
23.160 23.200 23.350
EUR
25.578 25.681 26.125
GBP
28.760 28.875 29.346
JPY
213,6 214,5 218,3
AUD
15.563 15.626 15.987
CAD
16.914 17.033 17.300
SGD
0 16.420 16.673
CHF
0 23.998 24.448
HKD
0 2.898 3.107
NZD
0 14.467 14.819

Tỷ giá hối đoái cập nhật 02/06/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.180 23.200 23.350
USD-2
23.160 23.200 23.350
EUR
25.608 25.711 26.156
GBP
28.487 28.602 29.070
JPY
213,8 214,6 218,4
AUD
15.471 15.533 15.894
CAD
16.724 16.842 17.105
SGD
0 16.429 16.682
CHF
0 24.016 24.466
HKD
0 2.898 3.107
NZD
0 14.367 14.718
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến