Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 21/02/2020 8:51:58 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.160 23.180 23.290
USD-2
23.140 23.180 23.290
EUR
24.824 24.924 25.213
GBP
29.652 29.771 30.087
JPY
203,7 204,5 206,9
AUD
15.199 15.260 15.495
CAD
17.323 17.445 17.627
SGD
0 16.513 16.682
CHF
0 23.478 23.763
HKD
0 2.957 3.028
NZD
0 14.609 14.840

Tỷ giá hối đoái cập nhật 21/02/2020 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.160 23.180 23.290
USD-2
23.140 23.180 23.290
EUR
24.834 24.933 25.306
GBP
29.714 29.834 30.234
JPY
206,6 207,4 210,4
AUD
15.289 15.350 15.623
CAD
17.371 17.493 17.700
SGD
0 16.555 16.769
CHF
0 23.461 23.836
HKD
0 2.954 3.025
NZD
0 14.687 15.003
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến