Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 09/12/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.100 23.120 23.210
USD-2
23.080 23.120 23.210
EUR
25.441 25.543 25.900
GBP
30.167 30.288 30.667
JPY
210,7 211,5 214,5
AUD
15.620 15.682 15.943
CAD
17.369 17.492 17.683
SGD
0 16.924 17.130
CHF
0 23.292 23.641
HKD
0 2.925 2.992
NZD
0 15.005 15.311

Tỷ giá hối đoái cập nhật 09/12/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.100 23.120 23.210
USD-2
23.080 23.120 23.210
EUR
25.441 25.543 25.900
GBP
30.167 30.288 30.667
JPY
210,7 211,5 214,5
AUD
15.620 15.682 15.943
CAD
17.369 17.492 17.683
SGD
0 16.924 17.130
CHF
0 23.292 23.641
HKD
0 2.925 2.992
NZD
0 15.005 15.311
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến