Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 23/10/2018 8:47:42 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.290 23.310 23.380
USD-2
23.290 23.310 23.380
EUR
26.530 26.637 26.882
GBP
30.020 30.141 30.401
JPY
205,3 206,1 208
AUD
16.331 16.396 16.602
CAD
17.617 17.742 17.893
SGD
0 16.838 16.978
CHF
0 23.314 23.548
HKD
0 2.946 3.011
NZD
0 15.185 15.386

Tỷ giá hối đoái cập nhật 23/10/2018 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.285 23.305 23.375
USD-2
23.285 23.305 23.375
EUR
26.608 26.715 26.961
GBP
30.216 30.337 30.597
JPY
205,8 206,6 208,6
AUD
16.390 16.456 16.662
CAD
17.606 17.730 17.881
SGD
0 16.866 17.006
CHF
0 23.297 23.529
HKD
0 2.945 3.009
NZD
0 15.268 15.469
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến