Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 21/10/2018 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.290 23.310 23.380
USD-2
23.290 23.310 23.380
EUR
26.521 26.627 26.873
GBP
30.153 30.274 30.533
JPY
206 206,9 208,8
AUD
16.410 16.475 16.682
CAD
17.660 17.785 17.937
SGD
0 16.840 16.980
CHF
0 23.305 23.538
HKD
0 2.946 3.011
NZD
0 15.180 15.381
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến