Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 20/10/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.140 23.160 23.250
USD-2
23.120 23.160 23.250
EUR
25.534 25.636 25.993
GBP
29.537 29.655 30.029
JPY
211,2 212,1 215,1
AUD
15.621 15.684 15.945
CAD
17.459 17.582 17.775
SGD
0 16.894 17.100
CHF
0 23.320 23.669
HKD
0 2.925 2.992
NZD
0 14.605 14.910

Tỷ giá hối đoái cập nhật 20/10/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.140 23.160 23.250
USD-2
23.120 23.160 23.250
EUR
25.534 25.636 25.993
GBP
29.537 29.655 30.029
JPY
211,2 212,1 215,1
AUD
15.621 15.684 15.945
CAD
17.459 17.582 17.775
SGD
0 16.894 17.100
CHF
0 23.320 23.669
HKD
0 2.925 2.992
NZD
0 14.605 14.910
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến