Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 24/04/2018 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
22.730 22.750 22.820
USD-2
22.710 22.750 22.820
EUR
27.890 28.002 28.254
GBP
31.829 31.957 32.225
JPY
210 210,9 212,9
AUD
17.426 17.496 17.707
CAD
17.787 17.913 18.070
SGD
0 17.270 17.447
CHF
0 23.333 23.577
HKD
0 2.871 2.936
NZD
0 16.427 16.632

Tỷ giá hối đoái cập nhật 24/04/2018 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
22.730 22.750 22.820
USD-2
22.710 22.750 22.820
EUR
27.890 28.002 28.254
GBP
31.829 31.957 32.225
JPY
210 210,9 212,9
AUD
17.426 17.496 17.707
CAD
17.787 17.913 18.070
SGD
0 17.270 17.447
CHF
0 23.333 23.577
HKD
0 2.871 2.936
NZD
0 16.427 16.632
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến