Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 20/08/2019 8:16:49 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.140 23.160 23.250
USD-2
23.120 23.160 23.250
EUR
25.442 25.544 25.900
GBP
27.851 27.963 28.331
JPY
215,2 216,1 219,2
AUD
15.469 15.531 15.791
CAD
17.205 17.327 17.515
SGD
0 16.634 16.836
CHF
0 23.469 23.825
HKD
0 2.925 2.992
NZD
0 14.721 15.024

Tỷ giá hối đoái cập nhật 20/08/2019 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.140 23.160 23.260
USD-2
23.120 23.160 23.260
EUR
25.455 25.558 25.925
GBP
27.879 27.991 28.371
JPY
215,7 216,6 219,8
AUD
15.518 15.580 15.849
CAD
17.283 17.405 17.602
SGD
0 16.640 16.849
CHF
0 23.522 23.889
HKD
0 2.925 2.994
NZD
0 14.740 15.051
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến