Tỉ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái cập nhật 10/12/2018 8:00:00 SA

Loại tiền Tiền mặt/séc Chuyển khoản Tỉ giá bán
USD
23.255 23.275 23.355
USD-2
23.255 23.275 23.355
EUR
26.240 26.345 26.695
GBP
29.496 29.614 29.975
JPY
204,7 205,5 208,2
AUD
16.640 16.707 16.968
CAD
17.215 17.336 17.516
SGD
0 16.930 17.127
CHF
0 23.314 23.654
HKD
0 2.953 3.019
NZD
0 15.892 16.194
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến