THANH XUÂN ĐI MUÔN NƠI CÙNG THẺ ABBANK VISA

 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019.
 2. Phạm vi áp dụng: Tại tất cả Đơn vị kinh doanh ABBANK trên toàn quốc.
 3. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng quốc tế ABBANK Visa thỏa điều kiện Chương trình.

Lưu ý:

 • Áp dụng cho Chủ thẻ chính đăng ký phát hành mới lần đầu trong thời gian triển khai Chương trình và phát sinh giao dịch thanh toán đáp ứng điều kiện của Chương trình.
 • Trường hợp Khách hàng (KH) đã từng sử dụng thẻ tín dụng tại ABBANK nhưng đã tất toán và có nhu cầu phát hành thẻ tín dụng quốc tế ABBANK Visa trong thời gian diễn ra Chương trình lần này, thời gian tất toán đến thời điểm phát hành thẻ lần này yêu cầu phải từ 06 tháng trở lên.
 • Trường hợp Khách hàng đang sở hữu thẻ tín dụng ABBANK và thẻ đã hết hạn: KH tái cấp lại thẻ trên TK hiện hữu hoặc tất toán thẻ cũ, phát hành thẻ trên số tài khoản mới trong thời gian diễn ra Chương trình lần này được áp dụng tham gia Chương trình.
 • Áp dụng cho Khách hàng đang là chủ thẻ phụ thẻ tín dụng tại ABBANK và có nhu cầu phát hành thẻ tín dụng quốc tế ABBANK Visa (thẻ chính) để tham gia Chương trình khuyến mại lần này.
 1. Sản phẩm áp dụng:
 • Thẻ tín dụng quốc tế ABBANK Visa, bao gồm các hạng: Hạng Chuẩn, Hạng Vàng, Hạng Platinum.
 • Thẻ Visa Couple++.
 1. Thể lệ Chương trình:

6.1. Nội dung khuyến mại:

 • Tổng giao dịch thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế ABBANK Visa từ 3.000.000 VND trở lên trong thời gian diễn ra CTKM sẽ được một (01) túi xách du lịch trị giá 250.000 VND.
 • Chương trình kéo dài đến hết 31/12/2019 hoặc có thể kết thúc sớm hơn nếu hết quà tặng của Chương trình, tùy điều kiện nào đến trước.
 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 (một) túi xách trong suốt thời gian triển khai Chương trình.
 • Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Trường hợp xử lý nếu KH đã nhận quà tặng từ CTKM lần này nhưng sau đó tất toán thẻ:
 • Trường hợp KH đã nhận quà tặng của CT nhưng sau đó tất toán thẻ: Nếu thời gian tất toán thẻ trước 12 tháng kê từ thời điểm thẻ kích hoạt thành công trên hệ thống, KH sẽ phải hoàn lại cho ABBANK số tiền tương đương với giá trị quà tặng từ CT.
 • Phí thu áp dụng: 250.000 VNĐ.

6.2. Quy định khác:

 1. Xét thưởng:
 • Mỗi chủ thẻ chỉ được nhận thưởng 01 lần duy nhất trong thời gian triển khai Chương trình.
 • Trường hợp khách hàng có thẻ chính và (các) thẻ phụ thì tất cả giao dịch của (các) thẻ phụ sẽ được cộng vào doanh số của Chủ thẻ chính. Chương trình chỉ xét thưởng cho Chủ thẻ chính.
 • Trường hợp KH có nhiều thẻ tín dụng quốc tế ABBANK Visa và KH là Chủ thẻ chính của các thẻ đó thì tất cả giao dịch thanh toán phát sinh trên nhiều thẻ đó sẽ được cộng dồn lại để xét thưởng.
 • Vào kỳ cuối xét thưởng của CT, nếu nhiều KH thỏa điều kiện nhận thưởng trong khi lượng quà tặng còn lại không đủ trao tặng thì CT sẽ ưu tiên xét thưởng để trao tặng quà cho KH theo thứ tự các tiêu chí sau: Doanh số thanh toán (DSTT) lớn hơn, nếu DSTT bằng nhau thì ưu tiên KH có số lượng giao dịch nhiều hơn, nếu số lượng giao dịch bằng nhau thì ưu tiên KH có thời gian phát sinh giao dịch cuối cùng sớm hơn.
 1. Quy định về các giao dịch thanh toán hợp lệ:
 • Không áp dụng đối với giao dịch rút tiền, giao dịch hoàn trả.
 • Các giao dịch thanh toán được xét thưởng: giao dịch thanh toán mua hàng tại các điểm bán hàng, trên internet, giao dịch nạp tiền điện thoại trả trước và các giao dịch thanh toán hóa đơn (nếu có) bằng thẻ tín dụng quốc tế ABBANK Visa. Các giao dịch thanh toán mua hàng không giới hạn phạm vi trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Giao dịch của KH được xem là thành công khi được thực hiện thành công trên hệ thống và được VISA báo về ABBANK trong thời gian triển khai Chương trình.
 1. Lưu ý:
 • ABBANK là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ, giao dịch trúng thưởng và thực hiện các thủ tục trao thưởng.
 • Giao dịch được xem là thành công khi có mã giao dịch báo về, tài khoản khách hàng bị trừ tiền và được hệ thống ABBANK ghi nhận lại.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến