Thanh toán séc nước ngoài

ABBANK cung cấp dịch vụ thanh toán cuối cùng cho séc do một ngân hàng ở nước ngoài ký phát. Séc được gửi thẳng tới người thụ hưởng, người thụ hưởng có thể xuất trình séc để thanh toán tại bất kỳ chi nhánh ABBANK nào.

Đối tượng khách hàngCác doanh nghiệp được thanh toán hàng hoá, dịch vụ bằng séc.
Tiện ích sản phẩm - Khách hàng có thể xuất trình séc để nhờ thu tại bất kỳ chi nhánh nào của ABBANK trong cả nước.
- ABBANK chủ động liên hệ với tổ chức thanh toán để đảm bảo cập nhật với khách hàng tình trạng của séc trong thời gian sớm nhất.
Hồ sơ sản phẩmQuý Khách hàng điền vào Giấy yêu cầu (theo mẫu)
Biểu phí - Biểu mẫu - Biểu phí: Theo biểu phí hiện hành của ABBANK.
- Biểu mẫu áp dụng: Giấy yêu cầu gửi Séc nhờ thu.

Thanh toán quốc tế

Thanh toán séc nước ngoài

ABBANK cung cấp dịch vụ thanh toán cuối...

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Nhận bộ chứng từ gửi đi TT theo nhờ thu hàng XK

Là dịch vụ lập và chuyển chứng từ đến ngân hàng người nhập khẩu và yêu cầu thanh toán theo phương thức trả ngay hoặc...

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Thông báo và TT nhờ thu hàng nhập khẩu

Là dịch vụ nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ đến từ Ngân hàng nước ngoài cùng với các điều kiện đi kèm và...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến