ABBANK thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Cung cấp, lắp đặt thiết bị định vị xe ôtô

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) “Cung cấp, lắp đặt thiết bị định vị xe ôtô tại ABBANK”, ABBANK trân trọng thông báo...

Thông báo gia hạn lần 2 mời chào giá cạnh tranh “Cung cấp dịch vụ chuyển phát thư, tài liệu tại ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC gia hạn từ 15 giờ 00, ngày15 / 10/ 2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 15 giờ 00, ngày 21/ 10/ 2019 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn chào giá cạnh tranh” Cung cấp mực in và linh kiện đi kèm tại ABBANK Hội Sở và đơn vị kinh doanh khu vực HCM”

Thời gian phát hành HSYC từ14 giờ 00, ngày04/ 10/ 2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 09/ 10 /2019 (giờ hành chính)

Thông báo v/v gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Gói chào bảo trì hệ thống Symantec tại ABBANK

Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 01 tháng 10 năm 2019. Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2019.

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất: Gói chào cung cấp giấy in hóa đơn ATM cho ABBANK

Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2019. Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 26 tháng 9 năm 2019.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Cung cấp dịch vụ chuyển phát thư, tài liệu tại ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày23 / 09/ 2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 15/ 10/ 2019 (giờ hành chính)

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng hóa cho ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh” Cung cấp...

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Gói chào Thuê dịch vụ trung tâm điều hành an ninh mạng tại ABBANK

Kính gửi:       Quý Công ty Căn cứ hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh gói “Thuê dịch vụ trung tâm điều hành an ninh mạng tại ABBANK” của...

Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu Cung cấp giấy in hóa đơn ATM cho ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh ”Cung...

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh ”Cung cấp túi giấy và túi vải cho ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ9 giờ 00, ngày 17/9/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 20/9/2019 (giờ hành chính)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh "Cung cấp mực in và linh kiện đi kèm tại ABBANK Hội Sở và đơn vị kinh doanh khu vực HCM"

Thời gian phát hành HSYC từ9 giờ 00, ngày16/ 09/ 2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 04/ 10 /2019 (giờ hành chính

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: "Bảo trì hệ thống Symantec"

Thời gian phát hành HSYC từ9 giờ 00, ngày17/9/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 01/10/2019 (giờ hành chính)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh "Thiết kế kỹ thuật thi công, nội ngoại thất và lập dự toán cải tạo trụ sở ABBANK"

Thời gian phát hành HSYC từ9 giờ 00, ngày 11/09/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 17/09/2019 (giờ hành chính

Thông báo mời chào hàng gói ”Thiết kế chi tiết bộ nhận diện mới tại các điểm giao dịch ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ9 giờ 00, ngày 09/09/2019 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 16/09/2019 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Cung cấp,sửa chữa linh kiện máy tính và máy chiếu

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) “Cung cấp, sửa chữa linh kiện máy tính và máy chiếu ABBANK”, ABBANK trân trọng...
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến