[HO Hà Nội] Chuyên viên Kinh doanh Đại lý Chấp nhận Thanh toán Thẻ (POS)

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[Thái Bình - Cẩm Phả] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Chế độ lương: Cạnh tranh___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95  

[Vĩnh Phúc] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME)

Chế độ lương: Cạnh tranh___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95  

[Sốp Cộp - Sơn La] Giao Dịch Viên

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO Hà Nội] Chuyên viên Thúc đẩy Bán hàng (Sản phẩm Thẻ)

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO Hà Nội] Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HÀ NỘI] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME)

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HẢI PHÒNG] Trưởng phòng Vận hành và Dịch vụ Khách hàng

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 10/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HCM - Hà Nội] Chuyên viên Chính sách Tín dụng

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HÀ NỘI] Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HÀ NỘI] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến