Tin tức

Lãi suất tiết kiệm Tích luỹ cho tương lai VND và USD

Lãi suất tiết kiệm dành cho sản phẩm "Tiết kiệm tích luỹ cho tương lai" VND và USD được mở tại quầy giao dịch: áp dụng từ ngày 06/11/2019 [VND] và 18/12/2015 [USD]

Kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

VND

USD

6 tháng

7.00

0.00

9 tháng

7.20

0.00

1 năm

7.70

0.00

2 năm

7.70

0.00

3 năm

7.70

0.00

4 năm

7.70

0.00

5 năm

7.70

0.00

6 năm

7.70

0.00

7 năm

7.70

0.00

8 năm

7.70

0.00

9 năm

7.70

0.00

10 năm

7.20

0.00

15 năm

7.20

0.00

20 năm

7.20

0.00

 
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến