Tin tức

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên- YOU50 được mở tại quầy giao dịch (%/năm): áp dụng từ ngày 17/08/2019 [VND] và từ ngày 18/12/2015 [USD]

1. Đối với VND: 
Áp dụng theo biểu lãi suất tiết kiệm VND và được hưởng thêm ưu đãi lãi suất (*) theo quy định sản phẩm tiết kiệm dành cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên.

Giá trị sổ tiết kiệm (VND) Lãi suất ưu đãi (%/năm)
Từ 10 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng 0.05
Từ 1 tỷ đồng trở lên 0.10

(*): Mức lãi suất ưu đãi được thay đổi theo từng thời kỳ

Lưu ý: Đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm YOU50 kỳ hạn 13 tháng sẽ áp dụng theo biểu lãi suất của tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng (theo từng loại hình lĩnh lãi)

2. Đối với USD: Áp dụng theo biểu lãi suất tiết kiệm USD.

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến