Tin tức

Lãi suất huy động dành cho Khách Hàng Doanh Nghiệp

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán/tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ dành cho Khách Hàng Doanh Nghiệp áp dụng từ ngày 13/05/2020.

Tài khoản/Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi suất USD

(%/ năm)

(%/ năm)

TK TGTT

0,20%

0,00%

1 tuần

0,20%

0,00%

2 tuần

0,20%

0,00%

3 tuần

0,20%

0,00%

1 tháng

4,00%

0,00%

2 tháng

4,00%

0,00%

3 tháng

4,00%

0,00%

4 tháng

4,00%

0,00%

5 tháng

4,00%

0,00%

6 tháng

5,10%

0,00%

7 tháng

5,10%

0,00%

8 tháng

5,10%

0,00%

9 tháng

5,10%

0,00%

10 tháng

5,10%

0,00%

11 tháng

5,10%

0,00%

12 tháng

6,50%

0,00%

13 tháng

6,60%

0,00%

15 tháng

6,60%

0,00%

18 tháng

6,60%

0,00%

24 tháng

6,60%

0,00%

36 tháng

6,60%

0,00%

 
 
 
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến