[HO Hà Nội] Chuyên viên Thúc đẩy Bán hàng (Sản phẩm Thẻ)

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HCM] Chuyên viên Quản lý Danh mục Tín dụng

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HÀ NỘI] Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng CNTT (KHCN/KHDN)

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 10/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HÀ NỘI] Kiểm Toán Viên Công Nghệ Thông Tin (IT Auditor)

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 10/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HCM - Hà Nội] Chuyên viên Chính sách Tín dụng

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 20/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HÀ NỘI] Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[HO HCM] Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến