[ĐÔNG NAM BỘ] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME)

Địa điểm làm việc: Tân Châu – Tây Ninh___Chế độ lương: Thỏa thuận

[ĐỨC HÒA] Giao Dịch Viên/ Kiểm Soát Viên

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 08/06/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95

[Lộc Ninh – Bình Phước] Giao Dịch Viên

Chế độ lương: Thỏa thuận___Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 10/07/2020___Thông tin liên hệ: Ms. Phương – 0972.99.66.95
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến