Thông tin sản phẩm:
  • Mục đích vay:

- Bổ sung vốn kinh doanh.
- Mua sắm tài sản cố định.
- Đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà xưởng, văn phòng...

  • Mức cấp tín dụng - Thời hạn cấp tín dụng - Loại tiền cấp tín dụng:

- Mức cấp tín dụng: căn cứ vào nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa 03 tỷ đồng.
- Thời hạn cấp tín dụng: căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, tối đa 36 tháng.
- Loại tiền cấp tín dụng: VNĐ

  • Phương thức tài trợ: Hạn mức, từng lần.
  • Lãi suất vay: Cạnh tranh, theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.

Đối tượng: Doanh nghiệp vừa và nhỏ  (có doanh thu năm liền kề ≤ 200 tỷ đồng) đang có khoản vay được đảm bảo bằng bất động sản/động sản tại ABBANK; và có nhu cầu vay thêm khoản vay không có tài sản bảo đảm để mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị cấp tín dụng (theo mẫu ABBANK).
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.