Thông tin sản phẩm:
  • Mục đích cấp tín dụng: Đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như: Mua, xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, văn phòng, trụ sở, cơ sở kinh doanh; Mua sắm, nâng cấp, sửa chữa máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải...
  • Mức cấp tín dụng: Theo nhu cầu của khách hàng, phương án kinh doanh và tài sản bảo đảm của khách hàng 
  • Phương thức cho vay: Từng lần.
  • Thời hạn vay: Tối đa 120 tháng
  • Loại tiền vay: VND, ngoại tệ - Lãi suất vay: Theo quy định của ABBANK ban hành từng thời kỳ.
  • Tài sản đảm bảo: Theo quy định hiện hành của ABBANK (ngoại trừ hàng hóa và quyền đòi nợ).
  • Chính sách ưu đãi dành cho KH trung thành: Tăng tỷ lệ cho vay/TSBĐ đến 100% giá trị BĐS, 85% giá trị động sản.
Đối tượng:  Doanh nghiệp vừa và nhỏ  (có doanh thu năm liền kề ≤ 200 tỷ đồng) có nhu cầu được ABBANK tài trợ với mục đích đầu tư tài sản cố định

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị cấp tín dụng (theo mẫu ABBANK).
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.