Giới thiệu

Tin tức

Tin Cổ đông

Tuyển dụng

Chuyên viên Tiền lương & Chính sách (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/09/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn

Chuyên viên Marketing & Chăm sóc khách hàng - Khối KHDN SMEs (Hội sở SMEs)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/09/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Quản trị Công nghệ thông tin (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 08/09/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email: tuyendunghn

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến