Giới thiệu

Tin tức

Tin Cổ đông

Tuyển dụng

Chuyên viên Hỗ trợ Giải ngân - Trung tâm Hỗ trợ Tín dụng (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/03/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email

Chuyên viên Xử lý nợ (Hội sở HCM & Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/03/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: vinhhx@abbank.vn (Khu vực HCM) và...

Chuyên viên Tuyển dụng (Hội sở HCM & Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/03/2018. Ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail:

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến