Giới thiệu

Tin tức

Tin Cổ đông

Tuyển dụng

Chuyên Viên/Nhân Viên Thẩm Định Tín Dụng (Chi nhánh Thái Bình)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 10/05/2018

Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Chi nhánh Thái Bình)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 10/05/2018. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: ngango@abbank.vn/ tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Láng Hạ, Hà Đông)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 25/04/2018. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: ngango@abbank.vn/ tuyendunghn@abbank.vn

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến