Giới thiệu

Tin tức

Tin Cổ đông

Tuyển dụng

Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 20/12/2018. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên Viên/ Nhân Viên Pháp lý chứng từ (Sơn La)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 15/12/2018. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quản lý rủi ro Tín dụng - Xây dựng mô hình & Công cụ quản trị rủi ro (Hội Sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/12/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến