SẢN PHẨM CHO VAY THẤU CHI

Tiện ích sản phẩm
 • Khách hàng có thể chi tiêu vượt số dư trên tài khoản thanh toán mở tại ABBANK;
 • Khách hàng có thể trả nợ và rút vốn bất kỳ lúc nào;
 • Khách hàng chỉ trả lãi trên số tiền thực tế sử dụng;
 • Thủ tục cấp hạn mức thấu chi đơn giản, nhanh chóng.
Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam;
 • Có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và tại thời điểm kết thúc khoản vay không quá 65 tuổi;
 • Có hộ khẩu thường trú/ tạm trú dài hạn tại địa bàn nơi có địa điểm kinh doanh của ABBANK.
Hồ sơ vay vốn
 • Giấy đề nghị cấp Hạn mức thấu chi theo mẫu ABBANK.
 • Giấy ủy quyền trích tài khoản theo mẫu ABBANK.
 • Hồ sơ pháp lý: CMND/ Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú/ tạm trú dài hạn, … giấy đăng ký kết hôn/xác nhận độc thân… của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh (nếu có).
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập.
 • Hồ sơ khác theo yêu cầu của ABBANK (nếu có).
Đặc tính sản phẩm:
 • Mục đích vay: Tiêu dùng.
 • Loại tiền vay: VNĐ.
 • Hình thức cấp thấu chi: 
  • Thấu chi có TSBĐ;
  • Thấu chi không có TSBĐ.
 • Hạn mức cấp thấu chi:
  • Thấu chi có TSBĐ: tối đa 100 triệu đồng.
  • Thấu chi không có TSBĐ: tối đa 300 triệu đồng.
 • Thời gian cho vay: Tối đa 12 tháng.
 • Phương thức trả nợ:
  • Lãi trả hàng tháng hoặc cuối kỳ;
  • Gốc thu ngay khi tài khoản có số dư hoặc vào ngày kết thúc thời hạn của hạn mức thấu chi.

Cho vay cá nhân

Cho vay tiêu dùng EVN

Khách hàng có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay chỉ trong vòng 8h làm việc với thủ tục hủ tục đơn giản, nhanh chóng mà điều...

Cho vay thấu chi dành cho CBNV EVN

Khách hàng có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay chỉ trong vòng 8h làm việc với thủ tục đơn giản, nhanh chóng và điều kiện...

Cho vay thấu chi

Khách hàng có thể chi tiêu vượt số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ABBANK, mà chỉ trả lãi trên số...

Tính toán khoản vay

Bạn vui lòng cung cấp thông tin

Tháng Đây là thời hạn vay tối đa của khoản vay.
%/Năm Nhập lãi suất để tính bảng trả tiền hàng tháng.
VNĐ Nhập số tiền hoặc dùng công cụ kéo bên dưới.
Số tiền tối đa bạn có thể vay 0 VNĐ
Bạn muốn vay hết hạn mức, hay chỉ nhập 1 phần số tiền muốn vay
VNĐ Nhập số tiền hoặc dùng công cụ kéo bên dưới. Số tiền bạn nhập không được vượt quá Số tiền bạn có thể vay
Lưu ý:
 • 1. Số tiền phải trả được tạm tính dựa trên lãi suất tại thời điểm tính. Lãi suất có thể thay đổi vào thời điểm nộp hồ sơ
 • 2. Bản ước tính chỉ mang tính chất tham khảo
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến