Tài trợ VND lãi suất ngoại tệ

Giảm chi phí tài chính cho sản xuất kinh doanh.

Cấp hạn mức thanh toán tiền điện doanh nghiệp

Nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách hàng, chủ động trong việc thanh toán các hóa đơn tiền điện hàng tháng của doanh nghiệp; ABBANK cấp hạn mức thanh toán tiền...

Cho vay mua xe ô tô doanh nghiệp

Là sản phẩm cho vay mua xe ô tô trả góp tài trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu mua xe phục vụ hoạt động đi lại của chính doanh nghiệp.

Tài trợ vốn lưu động

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp để mua vật tư, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, thanh toán lương, thuế và các chi phí ngắn hạn...

Cho vay cầm cố hàng hoá

Đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng để thanh toán tiền vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu cho nhà xuất khẩu hoặc các bên bán hàng trong...

Tài trợ Nhập khẩu

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động để thanh toán nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa,..

Cho vay đồng tài trợ

Hỗ trợ vốn cho các dự án lớn khả thi của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam - Sát cánh thêm sức mạnh.

Tài trợ dự án đầu tư - nâng cao năng lực sản xuất

Đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện một dự án đầu tư mới, nâng cao năng lực sản xuất.

Cho vay bổ sung vốn kinh doanh trả góp

Là sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh cho những doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Tài trợ Xuất khẩu trước khi giao hàng

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động để sản xuất, gia công và chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu.

Tài trợ thương mại doanh nghiệp

Hỗ trợ bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.

Cho vay thấu chi doanh nghiệp

Với sản phẩm Cho vay thấu chi, quý khách hàng có thể chi tiêu vượt số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ABBANK và chỉ trả lãi trên...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến