Chi hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định dành cho SME

Tiện ích sản phẩm
 • Nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển tiền cho khách hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện chi hộ lương bằng tiền mặt cho từng nhân viên, chi nguyên gói giao cho người đại diện, chi hộ tiền hàng, hoa hồng địa lý, …
Đối tượng khách hàng
 • Tất cả các Khách hàng là tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ.
Đặc điểm
 • Thực hiện nhanh chóng và chính xác do giao dịch được thực hiện bởi nhân viên nghiệp vụ của ngân hàng.
 • Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong việc chuyển tiền mặt.
 • Phương thức giao dịch đơn giản, các dịch vụ gia tăng có mức phí cạnh tranh.
 • An toàn và bảo mật tối đa cho khách hàng.
 • Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong việc chuyển tiền mặt.
Dịch vụ cộng thêm
 • KH có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung” (đối với VND).
 • Nhận được báo có ngay khi tiền vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Banking, SMS Banking.
Phí dịch vụ
 • Phí cạnh tranh theo quy định tại biểu phí dịch vụ của ABBANK ban hành từng thời kỳ.
Hồ sơ đăng ký
 • Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với ABBANK.
 • Mở tài khoản tại ABBANK để thực hiện giao dịch, có thể mở riêng tài khoản chuyên chi.
 • KH có thể sử dụng dịch vụ hàng ngày, hàng tuần hoặc tùy theo nhu cầu thực tế của quý khách.

Dịch vụ quản lý tiền tệ SME

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRỌN GÓI

Thấu hiểu những khó khăn về tài chính mà Quý Doanh Nghiệp phải đối mặt khi điều hành và quản trị một doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, với mục đích san sẻ,...

Nộp ngân sách nhà nước (Thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu)

Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu (XNK) một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Kết chuyển số dư tập trung

Đây là dịch vụ nhằm quản lý tài khoản cho các doanh nghiệp SME có nhiều tài khoản tại ABBANK và có nhu cầu kết chuyển tập...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến