Biểu phí thẻ ghi nợ nội địa

Áp dụng đối với thẻ ghi nợ nội địa.

Biểu phí tiền gửi tiết kiệm dành cho KHCN

Biểu phí tiền gửi tiết kiệm dành cho KHCN.

Biểu phí dịch vụ tiền gửi thanh toán dành cho KHCN

Biểu phí dịch vụ tiền gửi thanh toán dành cho KHCN.

Biểu phí thẻ ghi nợ quốc tế

Biểu phí B - Áp dụng đối với thẻ ghi nợ quốc tế ABBANK VISA Debit.

Biểu phí thẻ tín dụng quốc tế

Biểu phí áp dụng với thẻ tín dụng quốc tế ABBANK VISA Credit.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến