Ngân hàng TMCP An Bình - ABBANK

Lãi suất tiết kiệm VND

Lãi suất tiết kiệm VND (%/năm): áp dụng từ ngày 18/03/2014

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi hàng quý Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi trước
Không kỳ hạn 0.90
01 tuần 1.00
02 tuần 1.00
03 tuần 1.00
01 tháng 6.00 5.97
02 tháng 6.00 5.99 5.94
03 tháng 6.00 5.97 5.91
04 tháng 6.00 5.96 5.88
05 tháng 6.00 5.94 5.85
06 tháng 7.00 6.94 6.90 6.76
07 tháng 7.00 6.88 6.73
08 tháng 7.00 6.86 6.69
09 tháng 7.00 6.88 6.84 6.65
10 tháng 7.00 6.82 6.61
11 tháng 7.00 6.80 6.58
12 tháng 7.70 7.49 7.44 7.15
13 tháng 7.70 7.42 7.11
15 tháng 7.70 7.42 7.37 7.02
18 tháng 7.70 7.35 7.31 6.90
24 tháng 7.70 7.23 7.18 6.67
36 tháng 7.70 6.99 6.95 6.26
48 tháng 7.70 6.77 6.73 5.89
60 tháng 7.70 6.57 6.53 5.56
 

  

 Lãi suất TGTT VND: 0.90 %/năm (áp dụng từ ngày 18/03/2014)

Các tin khác
  Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
  AUD 19,487 19,566 19,815
  EUR 28,906 29,007 29,245
  GBP 35,013 35,153 35,427
  JPY 204.9 205.52 207.51
  USD (50-100) 21,060 21,075 21,115
  Bảng giá chứng khoán điện tử

  Hội sở: 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM - Điện thoại: (84-8) 38 244 855 - Fax: (84-8) 38 244 856

  Website: www.abbank.vn - Email:info@abbank.vn - Call center: 08.38365.365 hoặc 1900.571.581 - Swift code: ABBKVNVX